Video clip

Buzzy - thiết bị giúp tiêm không đau nổi tiếng thế giới đã có mặt tại Việt Nam

14/12/2018

Buzzy là thiết bị giúp tiêm không đau được phát minh bởi nữ bác sĩ Nhi khoa ngườ...

Nguyên lý cổng kiểm soát đau Gate Control Pain thực chất là gì?

Dụng cụ giảm đau thông minh Chú ong Buzzy của nữ bác sĩ Nhi khoa Amy Baxter được...

Cách sử dụng dụng cụ giảm đau thông minh Chú ong Buzzy

Chú ong Buzzy là dụng cụ giảm đau thông minh nhỏ nhắn và tiện lợi do nữ bác sĩ N...