Chính sách bảo hành

Điều kiện bảo hành sản phẩm

Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành

Sản phẩm có kèm theo phiếu bảo hành của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối

Có hóa đơn xác thực sản phẩm được mua tại công ty

Hình thức bảo hành sản phẩm

Các sản phẩm do công ty cung cấp cho Quý khách sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính thức tương ứng. Việc bảo hành tại chỗ hay mang đến trung tâm bảo hành phụ thuộc vào chính sách bảo hành cụ thể của từng hãng sản xuất.

Ngoài ra nếu Quý khách có nhu cầu bảo hành, bảo trì đặc biệt xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để bổ sung và thống nhất hình thức bảo hành cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Quý khách.

Các trường hợp không được bảo hành

Sản phẩm không có phiếu bảo hành của nhà sản xuất

Sản phẩm hết thời gian bảo hành

Thiết bị hỏng hóc, biến dạng, bị thay đổi linh kiện hoặc bị mất phụ kiện đi kèm