Bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân

Khi Quý khách đặt mua hàng, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email,…

Khi cung cấp những thông tin trên, Quý khách phải đảm bảo thông tin là chính xác và hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin do Quý khách cung cấp để xử lý và hoàn thiện đơn đặt hàng, cung cấp thông tin về sản phẩm và các thông tin khác theo yêu cầu của quý khách. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dựa trên những thông tin đó để quản lý danh sách khách hàng, từ đó có những chiến lược chăm sóc, quan tâm khách hàng.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết chỉ chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý khách theo các nội dung quy định tại “ Chính sách bảo mật ” này. Chúng tôi cam kết bảo mật một cách tuyệt đối thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách để không bị lọt ra ngoài ý muốn.

Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.

Thông tin liên lạc

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về sản phẩm của chúng tôi cũng như về “ Chính sách bảo mật ”  này, xin vui lòng liên hệ SĐT 0243 915 16 16 hoặc gửi thư tới địa chỉ email: info@vietthanh.net.vn

Xin chân trọng cảm ơn Quý khách!